Energisituationen i Sverige

Energisituationen i Europa och Sverige är ansträngd. Elpriserna är höga och det finns risk att det blir elbrist i vinter. Tillsammans kan vi förbättra situationen genom att spara el. Här hittar du länkar till information om läget och tips på vad du själv kan göra.

Det kan göra skillnad både nu och under en tuff vintersäsong. Energimyndighetens kampanj ”Varje kilowattimme (kWh) räknas” syftar till att bidra till ändrade vanor och ökad kunskap för att minska elanvändningen. Det gäller alla – myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner.

Tips på vad du kan göra för att minska elanvändningen

Här finns länkar till bra information från Energimyndigheten för dig som privatperson men också för företagare som vill minska elanvändningen.

Energi- och klimatrådgivning

Kommunen erbjuder gratis energirådgivning. Du når dem på energiradgivning@uddevalla.se. Kommunerna Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Tanum, Sotenäs och Strömstad har gemensam kommunal rådgivning, som finansieras av Energimyndigheten.

Just nu har energirådgivningen ett mycket högt tryck. Läs gärna bland frågor och svar om du hittar svar på din fråga där.

Hemberedskap

Vid en kris, som exempelvis vid ett långvarigt strömavbrott, kommer samhällets hjälp först gå till dem som behöver den bäst. Planera därför för att kunna klara dig själv i en vecka, gärna längre om du kan. Utgå ifrån dina egna och dina näras förutsättningar och behov. Att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka kallas för att ha en hemberedskap.

Vid en allvarlig händelse behöver du kunna ta emot viktig information från framför allt Sveriges Radio P4. Du behöver också kunna följa mediernas rapportering, ha kontakt med anhöriga och i akuta fall nå räddningstjänst, sjukvård eller polis.

Det här gör Tanums kommun för att spara el

Kommunen fortsätter under senhösten att genomföra övningar med reservkraft samt mobil nödkraft på de fastigheter som har denna möjlighet. Funktioner för att upprätthålla verksamhet under kris testas.

Elförbrukning i kommunala fastigheter

Vi arbetar kontinuerligt med att minska elförbrukningen i våra fastigheter. Fastighetsavdelningen kommer framöver att rikta extra stor fokus, likt alla kommuner i vårt land, åt att spara energi för att minska riskerna vid hög belastning på elnätet.

För att alla ska arbeta mot samma mål är det ”alla medarbetare tillsammans” som ska hushålla med energi.

Ventilationens drifttider kommer ses över ordentligt. Verksamhetschefer kommer redovisa nyttjandetider mer exakt. Med denna information kan kommunen anpassa ventilation för att sänka energiförbrukningen.

Temperaturen kommer ses över i alla våra lokaler. Temperaturen kommer att balanseras så att alla utrymmen har en jämn och energieffektiv temperaturkurva.

Gatubelysningen

Kommunen har de senaste åren investerat i att byta ut belysningspunkter till LED-armaturer för att minska våra elkostnader. Vi har även ett väl utvecklat system som ger goda möjligheter till styrning av belysning i stora delar av kommunens samhällen. Arbetet har idag gjort att cirka 50 procent är LED-armaturer och vi kommer under de närmaste åren öka investeringstakten ytterligare. Den totala effekten som gatubelysningen har på kommunens totala förbrukning är dock förhållandevis låg. Satt i perspektiv till den trygghet och trafiksäkerhet som belysningen bidrar till så finns i dagsläget ingen plan för att släcka ned eller begränsa omfattningen på kommunens gatubelysning.

Prioritering av elanvändare

Att koppla från elen lokalt är ett verktyg för att förhindra större störningar i elförsörjningen. Svenska kraftnät väljer ut i vilket geografiskt område frånkoppling ska ske, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. En prioritering av elanvändare görs enligt en planeringsmetod som Energimyndigheten har utvecklat. Det som prioriteras är verksamheter som på kort sikt är kritiska för liv, hälsa eller samhällets funktionalitet och som till exempel rör dricksvattenförsörjning, fjärrvärme, äldreboenden och brandstationer.

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Det är Svenska Kraftnät som beslutar om en frånkoppling av elnät behöver genomföras vid en eleffektbrist i syfte att skydda elnätets funktionalitet.

Källor: Energimyndigheten, Svenska kraftnät, Krisinformation.se