Energi- och klimatrådgivning till företag

Exempelbild

Rådgivningssamtal och besvarande av frågor kommer framöver ske via telefon och e-post på grund av rådande omständigheter med smittorisk av Covid-19.

De som arbetar med energi- och klimatrådgivning och energicoach mot företag i Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstads kommuner har under rådande omständigheter med smittorisk av Covid-19 beslutat att:

  • Inte göra några hem- och/eller företagsbesök.
  • Inte ta emot besök på kontoret.
  • Inte vara på kommunkontoren i de kommuner vi har som arbetsområde.

Vi kommer att som vanligt ta emot rådgivningssamtal via telefon och svara på frågor via e-post.

Riskbedömningen är genomförd tillsammans med närmaste chef.

För mer information Roger Stenström, 0522 – 697319