Eldningsförbud i Tanums kommun

Tisdagen den 30 maj från klockan 12 råder eldningsförbud i Tanums kommun. Det betyder att det är förbjudet att elda i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.

Förbudet gäller eldning, grillning, och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, ris, grenar etc.

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser som är utformade så att faran för spridning är låg.

Förbudet gäller fram till att annat beslut fattas.