Eldning på din fastighet

Miljöavdelningen har den senaste tiden fått del frågor om eldning och även flera anmälningar om olovlig eldning. Innan du eldar behöver du ta reda på vilka regler som gäller.

Det är vanligtvis tillåtet att elda trädgårdsavfall under förutsättning att det inte är eldningsförbud. Allt annat, såsom hushållsavfall, möbler, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande material, är förbjudet att elda av miljö- och hälsoskäl.

Vid eldning inom tätort är det viktigt att eldningen utförs på ett sådant sätt att man inte stör sina grannar. Självklart är det alltid viktigt att tänka på brandsäkerheten.

Mer information om eldning utomhus.