Efterlysning: Underspända takstolar

Exempelbild

Vet du var det finns underspända takstolar? Hör av dig! Vi gör en inventering på grund av risk för takras. Om du äger/förvaltar byggnader med underspända limträtakstolar, projekterar, har byggt/bygger eller har arbetat i projekt med underspända limträtakstolar vill vi komma i kontakt med dig.

Lämna upplysningar:

Hör av dig till kommunens bygglovsavdelning via kommunens kundcenter på telefon 0525-180 00 (telefontid vardagar klockan 9-12) eller hör av dig via e-post till kommun@tanum.se.

Bakgrund - Allvarligt takras i Kiruna

Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år har Statens haverikommission, SHK, skickat ut en uppmaning till landets alla byggnadsnämnder att kontrollera byggnader med underspända tak och utvärdera dessa byggnader ur säkerhetssynpunkt för att undvika fler takras. Denna typ av takkonstruktion kan finnas i större byggnader så som idrottshallar, ridhus, köpcentrum, industri- eller lagerlokaler.

Inventering

I ett första skede gör vi en inventering och undersöker om byggnader med underspända limträtakstolar finns, byggs eller projekteras i Tanums kommun. Om det visar sig att det finns byggnader med denna takkonstruktion måste byggnadsnämnden bedöma takkonstruktionens bärförmåga.