Digitalt samverkansmöte med företagen – fokus sommaren och det politiska läget

Tisdag 12 september bjöd Tanums kommun in det lokala näringslivet till ett digitalt samverkansmöte, denna gång med fokus på hur sommaren har varit.

Dagen efter valet fanns det förstås ett stort intresse av att få en färsk rapport om resultatet i Tanum, vilket kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M) berättade om. Kommundirektör Karin Martinsson informerade om hur sommaren fungerat ur kommunens synvinkel.

Därefter fick vi information från våra näringsidkare om hur de upplevt sommaren och lite tankar framåt. Det här är värdefullt inför vår kommande utvärdering av hur vår kommunala service har varit, där vi redan nu tar sikte på vad som behöver utvecklas eller göras annorlunda nästa sommar.

Glädjande var att höra att det varit en bra sommar för vårt lokala näringsliv. De utländska gästerna har kommit åter i hög utsträckning, inte minst våra norrmän men även andra nationaliteter som märktes i hög grad redan tidigt under våren. Vi har även fått ett par kryssningsanlöp av Hurtigruten under sommaren.

De flesta företag har lyckats lösa bemanningen under sommaren, men ser att det blir allt svårare. Det finns också en stor oro för de kraftigt ökade prisnivåerna, en oro som kommunen delar.

På mötet medverkade även Arbetsförmedlingen som berättade att arbetslösheten gått ner i hela Fyrbodal och är mycket låg i Tanum. En stor andel av de som är arbetslösa behöver mycket stöd och/eller utbildning för att komma ut på arbetsmarknaden. Vi arbetar med frågan och kan tillsammans utveckla ännu mer, ett gott samarbete mellan Arbetsförmedlingen, näringslivet och Tanums kommun.

Om du inte hade möjlighet att delta på mötet igår, är du välkommen att se det i efterhand här.