Digital samverkanskonferens om våld i ungas relationer

Tisdagen den 16 mars genomfördes en digital samverkanskonferens på temat våld i ungas relationer med över 300 deltagare från kommuner och myndigheter som arbetar för och med barn och unga. Syftet med konferensen var att stärka kompetensen och öka samverkan över verksamhetsgränser.

I en analys från Brottsförebyggande rådet från 2018 framkommer att nästan var femte ung person i åldrarna 16–24 år uppgett att de utsatts för brott av en nuvarande eller tidigare partner. Få har dock anmält händelserna. Arbete mot våld i relationer handlar inte enbart om att ingripa när våldet är ett faktum, utan även om att förhindra att våldet uppstår.

Som arrangör av konferensen stod Tanums och Strömstads kommuner, Polisen och Brottsofferjouren.

Moderator under dagen var Peter Söderström, sociolog vid Gender Equality Vision. Peter föreläste om pornografi, maskulinitetsnormer och porrens koppling till våld i relationer. Föreläsare var även Elin Holmgren och Rita Grünbaum från Värdighetsverket, de pratade om vad våld är och hur det kan förebyggas. Dagen avslutades med ett case samtal mellan moderator, föreläsare och polis.

Konferensen spelades in och den som önskar att ta del av material kontaktar Irma Nordin, folkhälsostrateg, irma.nordin@tanum.se