Detta händer inom politiken vecka 3

Almanacka

Här kan du följa vad politiken bland annat har för möten under vecka 3.

Tisdag 18 januari

  • Digitalt Medlemssamråd Kommuninvest (Liselotte Fröjd)
Onsdag 19 januari
  • Kommunstyrelsens arbetsutskott
  • Digitalt Styrgruppsmöte Tekniska (KSAU, TNAU m.fl)
  • Samverkansmöte (Liselotte Fröjd)
Torsdag 20 januari
  • Digitalt Fyrbodals arbetsutskott (Liselotte Fröjd)