Detta händer inom politiken vecka 42

Almanacka

Följ politiken här på tanum.se. Det här händer bland annat under vecka 42.

Onsdag 20 oktober

  • Budgetberedningen sammanträder
  • Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder
  • Inspiration Fördjupad översiktsplan, plangruppen sammanträder
  • Klimatföreläsning

Fredag 22 oktober

  • Ägarsamråd Rambo AB