Det särskilda boendet Kalkåsliden i Kville kommer att avvecklas

Den 8 december 2022, fattade en enig omsorgsnämnd i Tanums kommun beslut om att avveckla det särskilda boendet Kalkåsliden.

Anledningen till avvecklingen är det omfattande renoveringsbehov som inom snar framtid krävs för att Kalkåsliden ska kunna erbjuda en god boendemiljö för de boende samt god arbetsmiljö för medarbetarna.

Boendet kommer att avvecklas successivt under 2023. De boende på Kalkåsliden kommer att erbjudas nya boendeplatser på något av kommunens fem andra särskilda boenden. Samtliga medarbetare som berörs kommer att erbjudas nya placeringar inom omsorgsförvaltningen.

De boende och deras anhöriga samt personal har tidigare blivit informerade om den föreslagna stängningen. Boende och anhöriga är även inbjudna till informationsmöte på måndag den 12 december 2022.

Omsorgsnämnden har även beslutat att behovet av seniorbostäder i Tanums kommun ska utredas.

Kontaktperson för anhöriga är Camilla Nyberg, avdelningschef omsorgsförvaltningen, 0525-183 23.