Det är hög tid att förnya tillstånden för trottoarpratarna

Skyltar, trottoarpratare, affischställ etcetera får inte hindra framkomligheten eller utgöra fara och får därför inte placeras på trottoarer, körbanor eller annan offentlig plats.

Hos polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. söker du tillstånd för att använda offentlig plats. Kommunen tar också ut en taxa för upplåtelse av marken.

Olovligt placerade skyltar utgör ofta hinder för fotgängare, cyklister och särskilt rörelsehindrade. För synskadade ökar olycksrisken på ett oacceptabelt sätt, därför ska skyltsättningen ha en rundad kant för att lättare kunna upptäckas av synskadade. Skyltar, trottoarpratare, affischer etcetera som är uppställda på felaktigt sätt kan komma att tas bort.

Mer information om trottoarpratare finns här.