Detaljplanen Hamburgsund 13:21, bussangöring och skola, på granskning

Granskning 2 pågår av detaljplan för Hamburgsund 13:21 med flera, Hamburgsund centrum, bussangöring och skola mellan den 16 september 2022 till och med den 10 oktober 2022.

Planområdet är beläget i Hamburgsund, i anslutning till Hamburgsundskolan.

Planområdet består av en busshållplats utanför skolan och en äldre tomt planlagd för bostad som idag delvis används som skolgård. Efter planens genomförande kommer ytan för busshållplats att uppta ett större område än idag, med syfte att öka trafiksäkerheten. En del av den äldre bostadstomten planläggs för skola, med syfte att fortsätta vara skolgård.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bättre och säkrare bussangöring än den som idag finns vid skolan.

Här kan du läsa mer om detaljplanen och lämna dina synpunkter senast den 10 oktober 2022.