Byggstart Fjällbacka kaj

Exempelbild

Arbetet med att bygga nya Fjällbacka kaj har startats upp. Entreprenören Brixly AB har etablerat sig vid byggarbetsplatsen och grävmaskinens stora skopa har påbörjat arbetet att ta bort det gamla och ge plats för det nya.

Det första arbetsmomentet blir att slå den spont som kommer att stabilisera området och utgöra bakkant på den nya kajen.

Därefter kommer pålnings- och rivningsarbetet att ske parallellt under våren.