Byggstart 17 augusti för ny bro över Bohusbanan vid Säm på väg 163

Den över 80 år gamla bron över Bohusbanan vid Säm ska bytas ut. Detta innebär att väg 163 stängs av runt bron 17 augusti 2020 till maj 2021.

Trafikverket meddelar: "I detaljprojekteringen framkom att befintlig bro var i sämre skick än väntat. Med tanke på trafikanternas säkerhet, arbetsmiljörisker och eventuella produktionsstörningar beslutade därför projektet att stänga bron under byggtiden och leda om trafiken. Det innebär tyvärr långa omledningsvägar."

Kartan nedan visar den norra och den södra omledningsvägen.

Trafikverket fortsätter: "Vi kommer att göra vad vi kan för att omledningen ska fungera bra, både för trafikanter och för närboende utmed omledningsvägarna. Vi hoppas på förståelse för vår åtgärd och vill vädja till alla att visa hänsyn och köra försiktigt, inte minst genom Sannäs samhälle.

Vänligen använd de skyltade omledningsvägarna och inte enskilda vägar i området. Tillfällig bom kan förekomma för obehörig trafik på enskilda vägar. Omledningsvägarna innebär cirka 15 minuters extra körtid. Tillfälliga mötesfickor kommer att byggas på norra delen av omledningsvägen för att motverka köbildning.

Trafiken norrifrån på E6 till Grebbestad kommer att hänvisas via Lurmotet och söderifrån via Grindmotet."

Här finns information om projektet i pdf-fil från TrafikverketPDF (pdf, 347.4 kB).

Här finns information om projektet på Trafikverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över omledningsvägar.