Bra innehåll i din krislåda

Krislåda är något du bör ha hemma för att klara dig den första tiden under en kris. Kampanjen Krisberedskapsveckan pågår och en krislåda finns i kommunhusets entré, där du får tips och idéer på innehåll.

Här finns också en utskriven checklista över bra innehåll i krislådan som du kan ta med dig.

Har du inte möjlighet att komma finns en bra checklista på MSB:s hemsida, Checklista för din hemberedskap, information från MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I kommunhuset kan du också hämta broschyren "Om krisen eller kriget kommer" och faktablad från MSB (bra att ha i din krislåda).

Kommunhuset hittar du på Apoteksvägen 6 i Tanumshede och öppettiderna är 8-16.30.

Just nu pågår kampanjen Krisberedskapsveckan 2022, som syftar till att öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Kampanjen genomförs 26 september till 2 oktober och samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Mer information om Krisberedskapsveckan 2022.