Otjänligt vatten vid Bovikens badplats

Exempelbild

Vid senaste badvattenprovet, som togs 29 juli 2021, överskreds gränsvärdena för otjänligt badvatten. Därför avrådes bad vid denna badplats tills vidare. Nytt vattenprov är taget och det resultatet kommer att publiceras här på hemsidan så snart det är klart.