Besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboenden

Exempelbild

Det är mycket hög risk för samhällsspridning av
Covid-19 i Sverige. Tanums kommun har därför
infört besöksförbud på samtliga vård och
omsorgsboenden från den 16 mars. Tack för att du värnar om de mest sårbara!

Regeringen beslutade den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 april.