Besök med restriktioner på kommunens äldreboenden

Exempelbild

Den 4 februari beslutade omsorgsnämnden att införa besök med restriktioner på Tanums kommuns äldreboenden. Beslutet gäller från den 6 februari 2021.

Nu gäller ansvarsfulla besök där vi alla tar ansvar för de rekommendationer som finns för att hindra smittspridning och skydda våra äldre.

  • Du behöver fortfarande föranmäla ditt besök för att undvika för många personer i lokalerna och för att vi ska kunna hjälpa till att ge dig skyddsutrustning.
  • Skyddsutrustning behöver fortfarande användas så som munskydd eller visir.
  • Sprita händerna före, under och efter besöket.
  • Undvik att vara för många i ett utrymme. Ett riktmärke är max två besökare per tillfälle.
  • Om du har symptom, avstå från besöket.

Vi har alla ett ansvar för att minska smittspridningen av covid-19. Vi hoppas du vill hjälpa oss med det!