Beslut om turordning för tilldelning, Tanums Hamnars verksamhet

Kommunfullmäktige har vid mötet den 20 februari fattat beslut om turordning vid tilldelning av båtplatser i småbåtshamnar, båtplatser i verksamhetshamnar, sjöbod och förråd samt havsnära verksamhetslokaler i Tanums kommun.

Besluten innebär bland annat att icke kommunmedlemmar
(ej fastighetsägare eller ej folkbokförda i Tanums kommun) och företag som inte är registrerade i Tanums kommun kommer att sägas upp från sina nuvarande avtal.

Brev med information om besluten kommer att skickas ut till samtliga kunder hos Tanums Hamnar AB i samband med att besluten har vunnit laga kraft under våren.

Kommunstyrelsens protokoll där ärendena beslutades 1 februari 2023. Pdf, 613.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.När kommunfullmäktiges protokoll är publicerat kommer vi att länka till detta protokoll.

Om du har en fråga är du välkommen att ställa din fråga till vårt kundcenter telefon 0525-183 80 eller e-post info@tanumshamn.se