Behöver du barnomsorg om det tas beslut om att stänga förskola/skola, för att du arbetar i samhällsviktig verksamhet?

Våra skolor och förskolor är öppna och vår målsättning är att de ska fortsätta att vara det. För att ni och vi ska vara förberedda om det tas ett framtida beslut om stängning av skolor eller förskolor vill vi ta reda på omfattningen av denna tillfälliga typ av barnomsorg och skola inom Tanums kommun.

Det är enbart vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet som kommer att erbjudas barnomsorg/fritidshem/skola i en sådan situation. Vi följer myndigheternas rekommendationer och de allmänna råden om barnomsorg från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Har du ytterligare frågor kontakta i första hand rektorn på den förskola, pedagogiska omsorg eller på det fritidshem barnet går.

Du måste fylla i e-tjänsten en gång för varje barn som behöver omsorg. Du ska också ange vilken avdelning/enhet ditt barn går på. Skriv en kommentar om du har annan information vi behöver få, till exempel allergi.

Du lämnar dina svar i denna e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att understryka att detta är endast en förberedande åtgärd inför ett eventuellt framtida beslut om att tillfälligt stänga förskolor, skolor och fritidshem. Inget sådant beslut är taget i dagsläget.

Hur vet jag att jag arbetar inom samhällsviktig verksamhet?
Enligt MSB:s allmänna rådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska du fråga din arbetsgivare. I de allmänna råden finns mer information om de olika verksamheterna.

Samhällsviktiga verksamheter är, enligt MSB, till exempel:
Vård, polis, räddningstjänst, kommunal omsorg, socialtjänst, utbildning, renhållning, vatten/avlopp, kollektivtrafik, lokal eller regional ledning, akut felavhjälpning, energiförsörjning, varudistribution, persontransporter, samhällets kommunikation, livsmedelsindustri, tillgång till kontanter, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, transportsektorn.