Behov av förlängning och utökning av regeringens hyresrabatter

Åtgärderna som regeringen inför för att bekämpa konsekvenserna av coronapandemin räcker inte anser Tanums kommun och vill med ett brev till bland annat Sveriges riksdag visa på att till exempel hyresrabatterna behöver förlängas och utökas.

Den senaste tiden har regeringen presenterat en rad olika åtgärder på flera områden för att bekämpa coronaviruset. Regeringen har bland annat tagit fram ett krispaket för att mildra konsekvenserna för jobb och företag.

Tanums kommun ser därför positivt på de hyresrabatter som införts men åtgärden räcker inte.

Tanums kommun anser bland annat att tiden för hyresrabatterna behöver förlängas till minst 6 månader samt att hyresrabatten utökas till att omfatta andra lokalkostnader som i praktiken är att jämställa med hyreskostnader, exempelvis arrenden och nyttjanderättsavtal.

Läs mer i det brev Tanums kommun skickat till Näringsdepartementet, Statsråd Amanda Lind, Sveriges riksdag och Sveriges Kommuner och RegionerPDF (pdf, 75.7 kB).