Begravningsombud sökes till Tanums kommun

Länsstyrelsen ska förordna ett begravningsombud till Tanums kommun som har i uppgift att granska hur församlingar tar vara på intressen för de personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskaper om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

Alla kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma i respektive kommun får tillfälle att skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till länsstyrelsen senast den 9 december 2022.

För upplysning om hur ett förslag lämnas och vad ett begravningsombud gör, se länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.