Barnkonventionen med i planprocessen

Exempelbild

Som en del i vårt projekt att förbättra barnrättsperspektivet och få in barnkonventionen i våra planprocesser har planavdelningen genomfört en aktivitet och dialog med barn. Syftet med aktiviteten var att lyssna in hur barn ser på den fysiska miljö och en utveckling i ett utvalt område i Grebbestad.

- Vi har lärt oss massor och det var en uppskattad aktivitet för de barn som medverkade. Vi ser fram emot fler liknande dialoger med barn och unga, säger Anette Karlsson planarkitekt Tanums kommun.

Detta är ett projekt som pågår under år 2022.

planprocessen