Avrådan att besöka kommunens äldreboenden i nuläget.

Exempelbild

Smittspridningen av covid-19 ökar återigen i samhället, samtidigt som vanliga vintersjukdomar som förkylning och influensa florerar. Omsorgsförvaltningen i Tanums kommun avråder därför närstående och allmänhet att besöka kommunens äldreboenden i nuläget.

Smittspridningen ökar risken för omsorgstagare att bli smittade, liksom risken för personalen på äldreboendena att behöva stanna hemma vid symptom i väntan på provsvar.

Syftet med besöksavrådan är att begränsa riskerna för smittspridning till boende, personal och anhöriga - vilket förutom covid-19 även innefattar vanliga vintersjukdomar som förkylning och influensa.

För mer information kontakta respektive boende.