Avgiftslättnader, förlängda betaltider och förstärkt dialog – Tanums kommun har beslutat om ytterligare stöd till företagen.

Exempelbild

Tanums kommun har beslutat om ytterligare stödåtgärder till företagen, bland annat riktat mot restauranger och företag inom turismnäringen. Bland annat lyfts tillsynsavgifterna för serveringstillstånd, betalningstiden för fakturor förlängs, man fortsätter med den förstärkta dialogen och kommunikationen med företagen genom regelbundna digitala samverkansmöten. Man har också beslutat att genomföra investeringar och underhåll av kommunala lokaler, miljöer och infrastruktur för att bidra till fortsatt ekonomisk aktivitet.

– Vi ser hur näringslivet och många företag inom till exempel restaurangbranschen i vår kommun drabbats hårt av restriktionerna på grund av pandemin. Det är djupt oroande, och vi i Tanums kommun vill göra vad vi kan för att mildra effekten för utsatta företagare. Även om dessa åtgärder inte löser allt så kommer vi ha en grund att arbeta vidare ifrån, i samverkan med näringslivet. Säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M).

För att mildra effekterna av pandemins negativa effekter på näringslivet har Tanums kommun beslutat om ytterligare stödpaket till företagen.

Tanums kommun har beslutat om ett antal åtgärder


Åtgärder för att stärka företagens likviditet

  • Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom VA, tillstånd och tillsyn med mera.
  • Ge anstånd/förlänga betalningstider på markupplåtelser och lokalhyror.
  • Avgiftsbefrielse av fast och rörlig tillsynsavgift för serveringstillstånd som skulle betalats 2021.

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen

  • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där det är möjligt.
  • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.
  • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.

Övrigt

  • Fullfölja genomförandet av investeringar och underhåll av kommunala lokaler, miljöer och infrastruktur för att inte bidra till minskad ekonomisk aktivitet.
  • Julklapp till all kommunal personal att använda hos lokala företag före mars 2021.

Samarbete och dialog med företagen

Tanums kommun bjuder regelbundet in företagare i Tanum till samverkansmöten för att diskutera och lyssna av effekter och möjliga åtgärder till följd av Coronaviruset.

Kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M) fortsätter:

- Vi har fått positiva signaler på att vi agerar snabbt och skapar förutsättningar att underlätta för företagen i Tanum. Våra samverkansmöten är uppskattade och det är viktigt för oss att ha en nära dialog och vara lyhörda inför näringslivet. Samverkan mellan kommunen och företagen är oerhört viktigt i detta läge.

För mer information kontakta:
Liselott Fröjd, kommunstyrelsens ordförande
Liselotte.Frojd@tanum.se, 0525-18105