Asfaltering kommer ske på del av parkering vid ICA i Tanumshede

Tanums kommun kommer att utföra asfalteringsarbete i Tanumshede på parkeringen utanför ICA Hedemyrs. Delen av parkeringen som berörs är denn längst bort från entrén, i närheten av den offentliga toaletten.

Asfaltsarbetet planeras att påbörjas onsdagen den 16 juni och planeras ta några dagar.

Här ses planering i samarbete med ICA-handlaren Jacob Bengtsson i Tanumshede (i mitten på bilden).

Skanska asfalt är entreprenörer.