Arbetet vid Fjällbacka kaj går enligt tidplan

Arbetet vid Fjällbacka kaj.

Det stora projektet att anlägga Fjällbacka nya kaj rullar på enligt tidplan. Arbetena med att slå ner sponten för att stabilisera området bakom den nya kajen är nu avslutade.

Som du kan se på bilden, har en stor mobilkran kommit på plats under veckan som gått. Kranen kommer bland annat att användas under rivningsarbetena för den gamla kajen. Rivningen kommer att ske genom att man sågar upp det gamla kajdäcket och sedan lyfter bort det sektion för sektion.

Den svarta "korven" i vattnet är en siltgardin, en flytkropp för en finmaskig gardin som går från ytan ner till botten. Gardinen ser till att vattnet inte grumlas på en större yta än nödvändigt vid grävning och pålning i vattnet.

Under nästa vecka, vecka 14, kommer också pålningsarbetet för den nya kajen att påbörjas. Denna fas i projektet kommer att pågå till och med maj månad ut.

Projektet i sin helhet beräknas var klart i juni månad 2022.