Använd vårt dricksvatten klokt

Nivån i kommunens vattentäkt är låg då inga stora regn kommit under året och när det är så här torrt är det extra angeläget att du använder det viktiga dricksvattnet klokt så att det räcker till alla. Använd alltså inte mer vatten än du behöver.

Vattentillgången är allas ansvar och även om du har en egen brunn finns det skäl att spara. Här kommer några enkla spartips:

  • Samla regnvatten i tunnor eller damm för bevattning.
  • Duscha kort stund i stället för att bada. Installera snålspolande kranar och munstycken.
  • Har du en äldre toalettstol? Lägg en tegelsten eller två i vattentanken så går det åt mindre vatten vid spolning.
  • Laga onödiga läckor och droppande kranar. Över tid kan det bli många kubikmeter som läcker.
  • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
  • Diska inte under rinnande vatten.
  • Fyll en tillbringare med vatten och ställ i kylen så har du kallt vatten, istället för att spola ur kranen tills det blir kallt.

VA-avdelningen