Anpassningar av smittskyddsåtgärder, steg 2

Idag, den 1 juli, införs ytterligare lättnader i smittskyddsåtgärderna, bland annat för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vilket innebär nya regler för deltagarantal. Men också för privata sammanhang ändras rekommendationer. Nedan finns en sammanställning för vad som gäller från och med idag.

Privata sammanhang

I privata sammanhang, till exempel vid fester, middagar och andra träffar, gäller att vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar. Det gör du till exempel genom att träffas utomhus i mindre grupper och att undvika att vara nära varandra längre tider i små utrymmen.

Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler, som privata fester, höjs till max 50, även om anvisad sittplats finns.

Vidta smittskyddsåtgärder när du är på resa och träffar andra personer som du normalt inte träffar.

Rådet att handla ensam tas bort, men håll avstånd och undvik trängsel.

Forsätt umgås smittsäkert!

Individer bör även i fortsättningen

  • stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19,
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt,
  • hålla avstånd till andra och
  • undvika miljöer med trängsel.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning får högst uppgå till:

  • Max 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus utan anvisad sittplats.
  • Max 300 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Max 600 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus utan anvisad sittplats.
  • Max 3 000 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • 900 är nya begränsningen för deltagare i motionslopp. Deltagartaket gäller enbart i start- och målområdet.

Mer detaljer om dessa ändringar och andra förändringar som införs 1 juli finns att läsa hos: