Anpassningar av smittskyddsåtgärder

Idag, den 1 juni, införs lättnader för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vilket innebär nya regler för deltagarantal. Nedan finns en sammanställning för vad som gäller från och med idag.

I privata sammanhang, till exempel vid fester, middagar och andra träffar gäller fortsatt att vi bara ska umgås i en mindre krets.

Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning får högst uppgå till:

  • 8 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus. En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall får alltid ha minst 20 deltagare.
  • 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer.
  • 100 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus. 1 person per 5 kvadratmeter tillgänglig yta.
  • 500 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer.
  • 150 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start-, tävlings- och målområdet vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande.

Begränsningarna för uthyrning av lokaler till privata sammankomster har inte förändrats utan det är fortfarande otillåtet att hyra ut till fler än 8 personer.

Folkhälsomyndigheten avråder fortfarande från fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets.

Vi i Västra Götaland har skärpta regionala rekommendationer som gäller fram till 6 juni. Det innebär att vi till exempel ska fortsätta använda munskydd i kollektivtrafiken, hålla avstånd, undvika trängsel och fortsätta arbeta hemifrån om vi kan.

Mer detaljer om ändringarna som införs 1 juni finns att läsa hos: