Allemansrätt: inte störa - inte förstöra

Exempelbild

Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Så här års är det många som vistas längs vår kust, skärgård och i våra skogar. Här får du vägledning och källor till mer information!

Allmänt om allemansrätten

Allemansrätten är en sedvanerätt, och det är inte alltid klart hur den ska tolkas. Att besökare kan känna sig välkomna till vår vackra kust är viktigt, samtidigt ska inte tillfälliga besök leda till oacceptabel störning på egen tomt. Naturvårdsverket ger vägledning: ”Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten. Kraven på hänsyn mot omgivningen är desamma som på land. Inte störa – inte förstöra!”

Tillfällig förtöjning vid brygga

Att tillfälligt förtöja eller bada vid en brygga som ligger utanför en tomt finns det inget förbud mot. En förutsättning är att den som äger bryggan inte blir hindrad från att använda sin brygga. Åker du båt får du alltså gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte tillhör tomt, eller som är skyddat för fågelliv eller annat. Tomt är det område närmast ett hus där de som bor ska kunna känna sig ostörda. Det är risken att störa som avgör hur nära ett hus du kan uppehålla dig. Vattenskoter får köras på allmänna farleder. Dessutom kan länsstyrelsen besluta om vattenskoterområden. I övriga vatten är de inte tillåtet att köra vattenskoter.

I skyddade områden så som Kosterhavets nationalpark och Veddö eller Tjurpannans naturreservat finns det särskilda regler som kan begränsa allemansrätten. Kontrollera därför först vad som gäller i nationalpark och i naturreservat.

Mer om allemansrätten:

Naturvårdsverket om båtliv och allemansrätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverket om hemfridszon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.