422 tillsynsbesök har gjorts sedan midsommar

Exempelbild

Hela 422 tillsynsbesök (över 7 stycken per dag) har genomförts på serveringsställen av Tanums kommun sedan midsommar. Det har varit ett intensivt arbete, där hela Miljö- och byggnadsförvaltningen har hjälpts åt.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har under sommaren utövat intensiv tillsyn på grund av den nya tillfälliga lagen (2020:526) om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det har inneburit att man under hela perioden har haft jourverksamhet från 07:00 till 01:00 varje dag, alla dagar i veckan där också restaurangägare har kunnat ringa och få råd och hjälp. Samtliga besök har genomförts av ordinarie personal på miljöavdelningen inklusive ett stort arbete av samtliga medarbetare på hela förvaltningen.

Ett stort tack till alla verksamheter som har gjort sitt yttersta för att förhindra trängsel och begränsa smittspridningen i sommar. Också ett stort tack till dig som har tagit ditt personliga ansvar när du vistats i Tanums kommun.

Tack för att ni håller huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!