1 miljon från Tillväxtverket till samverkansprojekt för hållbar turism

Exempelbild

Tillväxtverket har beviljat stöd om 1 miljon kronor till projektet Hållbar Kunskapsturism. Samverkansprojektet vill synliggöra forskning och lokala miljöprojekt i norra Bohuslän för att ge ytterligare anledningar att besöka området. Det är Tanums kommun tillsammans med Lysekil, Sotenäs och Strömstads kommuner som ligger bakom.

Det var hård konkurrens i tillväxtverkets utlysning och enbart cirka 10 av de 152 projekt som ansökt om medel blev beviljade. - Vi är extra glada att tillväxtverket trodde på vårt projekt och blir stärkta i vår ambition av deras bedömning att vi ”kopplar ihop besöksnäringen med kunskaps- och forskningsaktörer ser de som ett nytt grepp av nationellt intresse”, säger Elenor Olofsson Näringslivsutvecklare på Tanums kommun.

Projektidé- nå ut med hållbar turism

Projektet ska ta fram ett koncept för att nå ut med hållbar kunskapsturism. Kommunen ska på olika sätt visualisera och visa upp pågående arbeten runt hållbarhet i den geografiska regionen. Ett exempel kan vara digitala forum och verktyg, eller koncept för fysiska showroom och utställningar. En utställning kan vara på en annan fysisk plats än där ursprunget för kunskapen kommer ifrån.

Tanum på kartan

I Tanum har vi flera aktörer som bedriver forskning och projekt inom hållbarhet men också som på andra sätt bidrar till ett mer hållbart samhälle. - Vi vill synliggöra och tillgängliggöra de hållbara initiativ som pågår, fortsätter Elenor Olofsson.

Genom att visa upp de olika aktörernas arbete får alla hjälp med marknadsföring av det viktiga arbete de enskilt bedriver. Kommunen lyfter fram hela vår destinations hållbarhetsarbete och blir då mer synlig, tillsammans blir vi starka.

Inspirera till ökad hållbarhet

Kommunen hoppas också på att öka medvetandet hos turister och besökare. Att de får ta del av ny kunskap som kan inspirera till ökad hållbarhet hos individen.

Logotyp hållbar turism tillväxtverket

Samverkansprojekt

Projektet kommer ledas från Sotenäs kommun i nära samverkan med Strömstads, Tanums och Lysekils kommuner samt övriga besöksmål och institutioner.

Tillväxtverkets motivering till beslut

Tillväxtverket beviljar stöd av följande skäl:

Med konceptet hållbar kunskapsturism vill projektet bidra till att utveckla norra Bohuslän som besöksmål under flera delar av året samt attrahera en bredare grupp av besökare. I projektet deltar verksamheter som driver forskning och projekt kring hållbarhetsrelaterade frågor. Genom att utveckla sätt för att tillgängliggöra forskning bidrar projektet till att skapa nya besöks-anledningar. Även besökare till företag, lokalinvånare, skolor och organisationer är målgrupp för insatserna. Projektet har ett starkt samverkansfokus. En del är att utveckla samverkan mellan de ingående anläggningarna och en annan att knyta samman kommuner, forskning, företag och organisationer under paraplyet kunskapsturism. Även lokala företagare och andra aktörer inom besöksnäring kommer att delta. Samarbetet mellan verksamheterna Kristinebergs marina forskningsstation och Havets hus, Tjärnö marina laboratorium, Kosterhavets nationalpark och Nordens Ark är ett intressant sätt att skapa en dragkraft till norra Bohuslän. Genom att koppla ihop besöksnäringen med kunskaps- och forskningsaktörer tar projektet ett nytt grepp av nationellt intresse.