Webbsändning från kommunfullmäktige

Ordförandeklubba

Från och med mötet i april är det nu möjligt att följa kommunfullmäktiges sammanträden live genom webbsändningar. Eller att titta på sändningen i efterhand och då kan du välja det eller de ärenden du är intresserad av.

Mer information om sändningarna finns här.