Vindkraft

Vindkraftverk

Tanums kommun uppför tillsammans med Tanums Bostäder AB och Rambo AB ett eget vindkraftverk.

Verket uppförs på den kommunala återvinningscentralen Tyft och kommer att tas i drift i början på 2015. Vindkraftverket, som levereras av Vestas, har en totalhöjd på 150 meter, tornhöjden är 94 meter och rotordiameter är 112 meter (tre vingblad).

Hela Rambos och Tanums Bostäders och en stor del av kommunens elbehov kommer att täckas av det egna vindkraftverket.