Viktigt med högt valdeltagande

Ett fortsatt ökat valdeltagande stärker demokratin. Efter många år med ett sjunkande deltagande i valen till riksdagen, landstingen och kommunerna bröts trenden år 2006. Valdeltagandet ökade med ett par procent i samtliga val. Och så skedde även senast år 2010, då 84,6 procent av svenska folket röstade i riksdagsvalet. Även i Tanum ökade valdeltagandet i det senaste valet 2010.