Välfärdsjobben populära men behöver attrahera ännu fler

Äldreomsorg

Mer än en halv miljon nya medarbetare behövs i välfärden de närmaste tio åren vilket kan bli en stor utmaning. Det kräver på många håll nytänkande, till exempel att befintlig kompetens används effektivare och att fler medarbetare jobbar heltid och stannar längre i arbetslivet.

En attitydundersökning som Ungdomsbarometern gjort på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att unga uppfattar välfärdsjobben som meningsfulla, viktiga och intressanta. 6 av 10 unga kan tänka sig att jobba i välfärden.