Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

En stor andel av de äldre i Tanums kommun är nöjda med äldreomsorgen och i år svarar fler att de är nöjda jämfört med förra året. Jämfört med andra kommuner är de äldre i Tanum betydligt mer nöjda med äldreomsorgen än äldre i andra kommuner.

I den undersökning som Socialstyrelsen har gjort har alla över 65 år med hemtjänst eller som bor på ett äldreboende fått säga vad de tycker om sin äldreomsorg. Undersökningen har gjorts i alla landets kommuner.

Totalt har omkring 140 000 äldre med hemtjänst och äldreboende deltagit i årets undersökning. Av de som bor på äldreboenden var det cirka 40 procent som besvarade frågorna själva, resten fyllde i enkäten med hjälp av en anhörig eller en närstående.