Utveckling av Tanumshede centrum

Tanumshede centrum, flygbild

Tillsammans med företrädare för näringsliv, fastighetsägare och Tanumshede samhälle arbetar Tanums kommun med att utveckla Tanumshede centrum.

Ett första projekt är att utveckla parken väster om Hedemyrs. Arbetet ska leda fram till att området kring parken blir en attraktiv mötesplats med hög grad av tillgänglighet och som även ska spegla närheten till världsarvet och den kulturbygd som Tanumshede är.