Utökat strandskydd

Grönemad

Länsstyrelsen flaggar för att man trots stora protester kommer att besluta att utvidga strandskyddet till 300 meter.

Man gör inga anpassningar för kommande bebyggelse. Detta innebär inte att det är totaltstopp för ny bebyggelse. Prövning av strandskyddet kommer att hanteras i vanlig ordning i en detaljplaneprocess för varje enskilt projekt. Detta skapar en osäkerhet och försvårar byggnation av nya bostäder.