Utbyggnad av fiber

Fibertrådar

Tanums kommun tillhör, tillsammans med bland annat Sotenäs kommun, de landsbygdskommuner i landet där utbyggnaden av bredband och fiber ökat mest det senaste året. Utbyggnaden i Tanum sker helt genom de fiberföreningar som bildats. Tanums kommun bidrar tillsammans med länsstyrelsen till finansieringen av utbyggnaden.