Ledningsbloggen

Turistpriset 2017 tilldelas TanumStrand

Tanums kommuns Turistpris syftar till att uppmärksamma insatser som bidragit till att utveckla besöksnäringen i Tanums kommun samt insatser för att sätta Tanum som turistkommunen "på kartan", nationellt eller internationellt. Pristagaren utses av kommunstyrelsen i samråd med Tanum Turist.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.