Ledningsbloggen

Turistomsättningen i Tanum nästan fördubblad på mindre än tio år

Besöksnäringen får en allt starkare roll för Tanums tillväxt och utveckling och den generar allt större ekonomiska effekter och skapar allt fler jobb.

Den totala turistomsättningen för Tanums kommun har nästan dubblerats från 513 miljoner år 2008 till 903 miljoner 2016. Antal arbetstillfällen har ökat med 47 procent under samma period.

Den största branschen är shopping som ökat rejält och nu omsätter cirka 155 miljoner.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.