Tanum Turists årsstämma

Tanum Turist är en ekonomisk förening där de flesta av företagen inom besöksnäringen är medlemmar. Tanums Turist har kommunens uppdrag att bedriva turismbyråverksamhet och marknadsföra Tanum.

Tanum Turist har antagit en ny handlingsplan för de kommande tre åren. I handlingsplanen prioriteras åtgärder för säsongsförlängning genom att satsa på och stödja evenemang som ligger utanför traditionell högsäsong.

På bilden avtackar Daniel Abrahamsson mångårige styrelseledamoten och tidigare ordföranden Anders Karlsson.