Ledningsbloggen

Tanums VA-avgifter är högst i landet

Kommunernas avgiftshöjningar för vatten och avlopp i flerbostadshus är i år i genomsnitt två och en halv procent, enligt en rapport från Nils Holgersson-gruppen där bland andra HSB, Riksbyggen och Hyresgästföreningen ingår.

Högst VA-taxor har Tanum, Tjörn och Norrtälje. Lägst har Solna, Stockholm och Huddinge.

En förklaring till de stora prisskillnaderna är dock att glesbygdskommuner ofta har längre ledningar mellan hushållen och därmed högre underhållskostnader än storstadsregionerna.

De tre kommunerna som har högst VA-taxa är också kommuner med många fritidshus.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.