Ledningsbloggen

Tanums kommuns miljöpris

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att Tanums kommuns miljöpris 2017 tilldelas Tanums biodlarförening för deras arbete med att hålla kurser i biodling, ordna studiebesök, odla fram bidrottningar och på olika sätt säkerställa att det kommer att finnas pollinerande bin även i framtiden.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.