Ledningsbloggen

Tanums invånarantal fortsätter att öka

Under tredje kvartalet 2016 ökade Tanums invånarantal med 51 personer och uppgick den 30 september till 12 567 personer. Sedan årsskiftet har befolkningen ökat med 112 personer.

Ökningen beror på att inflyttningen är större än utflyttningen. Inflyttningen från utlandet svarar för en mindre del av inflyttningen. Av den totala inflyttningen på 618 personer var 98 personer inflyttade från utlandet.

Födelsenettot är fortsatt negativt, det föds färre
personer än vad som avlider.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Ledningsbloggen

  Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.