Tanums ekonomi fortsatt stabil

Sedlar

Kommunstyrelsen har antagit direktiv och förutsättningar för 2015 års budget. Anvisningarna baseras på att kommunskatten (utdebiteringen) hålls oförändrad och att det ekonomiska målet om ett överskott på tolv mkr uppnås. Det kommer även att finnas utrymme på satsningar inom främst skola och omsorgsverksamhet. Budgetförutsättningarna innehåller inga besparingskrav på verksamheterna. Utrymmet för investeringar uppgår till nära 80 mkr. Skulle investeringarna överstiga 80 mkr blir det nödvändigt att öka upplåningen.

Direktiv och anvisningar för budget 2015 Pdf, 401.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 401.4 kB)