Tanums Bostäder inviger ägarlägenheter i Fjällbacka

Håkebacken

De tolv ägarlägenheterna som Tanums Bostäder låtit bygga i Fjällbacka invigdes den 24 april. Där den tidigare nedlagda skolan Håkebacken fanns ligger moderna lägenheter.

De första hyresgästerna har redan flyttat in i sex av lägenheterna. Tanums Bostäder har också byggt fjorton nya hyreslägenheter där tidigare Kyrkskolan i Fjällbacka låg. Totalt har Tanums Bostäder byggt nära 100 nya lägenheter den senaste tioårsperioden i kommunen.