Ledningsbloggen

Tanums befolkning ökar

Fler och fler väljer att bosätta sig i Tanums kommun. Vid det senaste årsskiftet var invånarantalet 12 763 vilket är 157 fler än årsskiftet 2016/2017.

Ökningen beror till stora delar på att inflyttningen har varit större än utflyttningen.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.